Jämförelse mellan preventivmedel

Att välja rätt preventivmedel kan vara problematiskt när det finns så många olika möjligheter att välja mellan. För många kvinnor är det i slutändan vilket som är mest praktiskt som är avgörande. För exempel så föredrar en del kvinnor att ta ett p-piller varje dag, medan andra har svårt att komma ihåg detta, och föredrar istället ett mer långsiktigt preventivmedel såsom p-ring eller p-stav. Nedan kan du se och jämför de olika typerna av preventivmedel som finns, vi anger också en del nyckelfaktorer som kan hjälpa dig i ditt val.

Metod Hur du använder det Innehåller Användning och längd Effektivitet Främsta fördel
Kombinerat p-piller Oralt läkemedel Östrogen och Gestagen En gång om dagen Över 99% Bekvämt
Minipiller Oralt läkemedel Gestagen En gång om dagen Över 99% Bekvämt
Akut preventivmedel Oralt läkemedel

Östrogen och gestagen

En gång 95-98% Vid akut behov
P-plåster Depotplåster Östrogen och gestagen En gång i veckan Över 99% Bekvämt
P-ring Vaginal insättning Östrogen och getsagen En gång var tredje vecka Över 99% Bekvämt
Hormonspiral (IUS) Spiral i livmodern Gestagen Placeras för att vara i minst 5 år Över 99% Långsiktigt
Kopparspiral (IUD) Spiral i livmodern Koppar Placeras för att vara i minst 5 år Över 99% Långsiktigt
Gestagen injektion Injektion Gestagen Injektion varje 8-12 veckor Över 99% Långsiktigt
P-stav Implantat under huden Gestagen Placeras för att vara i minst 3 år Över 99% Långsiktigt


Prata med oss